Privacybeleid

Privacy- en cookie statement

Voor elk(e) sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy- en cookiestatement. Dit privacy- en cookiestatement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Op deze website kunt u ons privacy en cookiestatement altijd inzien.

Doeleinden van gebruik

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) het tegengaan van overkreditering, (iii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iv) relatiebeheer, (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie, (vi) het uitvoeren van analyses en (vii) het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan Vision Passion Action groepsvennootschappen, samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen ons, onze klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens worden gebruikt om je al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Vision Passion Action en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners.

Informatie voortvloeiende uit de tussen jouw en ons bestaande overeenkomst kunt u per e-mail of SMS ontvangen. Commerciële informatie kunt u ook per e-mail of SMS ontvangen, als je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Als je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven kun je tevens op het door jou opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek.

Als je geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat jouw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kun je dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap. Met betrekking tot informatie verkregen van ons kun je 7 dagen per week een email sturen naar onze klantenservice.

Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kunnen wij gegevens van jou die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar we mee samenwerken in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere technieken waarmee bij een bezoek aan een website informatie op jouw apparaat wordt geplaatst. Zowel wij als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van jouw apparatuur te halen of wachtwoorden te achterhalen.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt.

PRIVACY- EN COOKIESTATEMENT – FEBRUARI 2017

Hoewel jij als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

De veiligheid van jouw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Jouw rechten

Je mag ons inzage verzoeken in jouw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Je kan jouw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar jouw account op onze site.